Lagarök lögmannsstofa býr yfir mikilli reynslu í skattamálum. Lögmenn stofunnar veita einstaklingum og fyrirtækjum jafnt innanlands sem og erlendis heildstæða skattaráðgjöf, vegna beinna og óbeinna skatta, alþjóðlegs skattaréttar og tvísköttunarsamninga.

Lögmenn stofunnar búa yfir sérhæfingu í málum á þessu sviði og hafa mikla reynslu á meðferð mála hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins og ágreiningsmálum hjá ríkisskattstjóra sem og málsvörnum í opinberum málum hjá dómstólum.

Lögmenn stofunnar hafa  t.a.m. veitt erlendum viðskiptavinum ráðgjöf á sviði skattamála vegna málefna er lúta að orkumálum og jarðvarmavirkjunum.

Þau verkefni sem Lagarök lögmannsstofa sinnir m.a. eru eftirfarandi:

 

 • Aðstoð vegna meðferðar skattamála hjá ríkisskattstjóra.
 • Aðstoð við kærur skattamála til yfirskattanefndar.
 • Skattalegar áreiðanleikakannanir.
 • Aðstoð vegna virðisaukaskattsmála, svo sem vegna:
  • Frjálsrar og sérstakrar skráningar.
  • Rafrænnar þjónustu og sölu yfir landamæri.
  • Skráningar, afskráningar og samskráningar á virðisaukaskattsskrá.
  • Almennra virðisaukaskattsmála fyrirtækja.
 • Aðstoða vegna meðferðar tolla og vörugjalda.
 • Ráðgjöf vegna tekjuskatts, útsvars, fjármagnstekjuskatts og tryggingagjalds o.fl., svo sem vegna:
  • Tekjuskattshlutföll einstaklinga og lögaðila.
  • Gjaldfærðs rekstrarkostnaða í rekstri félaga.
  • Staðgreiðslu skatta
  • Vaxta, arðs, söluhagnaðar, leigutekna o.fl.
 •  Launþegasamband og verktakasamband.
 • Rágjöf vegna samninga í rekstri, svo sem við kaup á félögum, hlutafé, atvinnurekstrareignum  o.fl.
 • Alþjóðleg skattlagning.
 • Tvísköttunarsamningar.
 • Milliverðlagning.
 • Hagsmunagæsla vegna meðferðar mála hjá skattrannsóknarstjóra. ríkisins og sérstökum saksóknara.
 • Hagsmunagæsla við meðferð sektarmála hjá yfirskattanefnd.
 • Hagsmunagæsla vegna refsimála fyrir dómi.