Lagarök lögmannsstofa hefur mikla þekkingu í málum er varða hjúkapar og sambúðarmál. Lögmenn stofunnar veita einstaklingum víðtæka aðstoð vegna þessara mála, svo sem vegna skilnaðar, kaupamála, umgengnisréttar, meðlags o.fl.